• analýza firmy, doporučení a realizace efektivního systému zahraničního obchodu souvisejícího s exportem, importem, odesláním a pořízením zboží

celní školení, školení spotřebních daní, intrastatu

  • sledování legislativy a okamžité poskytnutí informací o změnách související s danou problematikou
  • pomoc při odstranění vysokých sazeb cla a jiných poplatků týkajících se dovozů a vývozů
  • osvobození od cla v rámci systému investičních pobídek
  • analýza zařazení zboží do celního sazebníku za účelem optimální efektivnosti