INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie, který vychází z měsíčních výkazů vyplněných firmami.
  • Povinnost provádění INTRASTATu je dána ustanovením předpisů Evropské unie. Tato povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká firem, které překročí osvobozující práh 2 000 000 Kč při přijetí nebo osvobozující práh 4 000 000 při odeslání zboží.
  • Ve výkazu pro INTRASTAT je třeba zaznamenat každý pohyb zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie.
  • Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období.
  • Neplnění povinnosti evidence pohybu zboží
    mezi zeměmi EU bude předmětem
    šetření příslušných orgánů
    s následnými sankcemi.
Nabízíme zastoupení ve věci INTRASTATu.
Veškeré náležitosti s tím spojené
zajistíme
. Nebudete se muset
o nic starat.