• zřízení daňových skladů
  • zřízení oprávněných příjemců
  • osvobození od zajištění daně
  • vedení legislativou dané evidence
  • zastoupení formou daňového zástupce
  • vystavování průvodních dokladů
  • podání daňového přiznání na Celním úřadě
  • poradenství
  • školení