Naše služby jsou postaveny na praktických zkušenostech s vedením zahraničního obchodu ve výrobních společnostech a mnoha-leté praxi v provozování celní deklarace.

Jsme připraveni Vám pomoci s veškerým celním řízením, Intrastatem, spotřebními daněmi, vstupem do EU, zastoupením v celních a daňových otázkách a ostatních záležitostech, týkajících se celního odbavení a vnitro unijního obchodu. Služby poskytujeme po celé ČR.